[1]
วุทธานนท์ น., คุณาวิกติกุล ว., ศรีสุพรรณ ว. and ชัยรัต อ. 2012. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council. 26, 1 (Sep. 2012), 94.