[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012).