[1]
แรงสิงห์ ฉ. 2012. ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 2 (Sep. 2012), 42.