[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., เชื้อเจ็ดตน พ. and อ่ำศรีเวียง ว. 2014. นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. Thai Journal of Nursing Council. 29, 3 (Sep. 2014), 5–18.