[1]
จันทโสภีพันธ์ พ., สุวรรณ ณ., เพียรมงคล ย. and ศรีสมบูรณ์ จ. 2012. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council. 26, 3 (Sep. 2012), 48.