[1]
สิงห์ช่างชัย เ., ทองสุข ป. and หมวดเอียด ป. 2012. การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 5.