[1]
กิติศรี จ., นันทชัยพันธ์ พ. and ธงชัย ฉ. 2012. การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 17.