[1]
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., คุปตานนท์ ข. and ว่องสิริมาศ น. 2012. กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council. 26, 4 (Sep. 2012), 108.