[1]
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. 2012. บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. Thai Journal of Nursing Council. 27, 1 (Sep. 2012), 13.