[1]
สุขนิธิจ., ธรรมพนิชวัฒน์ว., วิเชียรเจริญไ. and เลิศธรรมเทวีว. 2012. ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด. Thai Journal of Nursing Council. 27, 1 (Sep. 2012), 78.