[1]
ราชวงศ์ ว., มหัคฆะกาญจนะ น., ไตรรัตน์อภิชาติ ว., พรหมเมศ ส., วนวโรดม พ. and คงมุต พ. 2014. ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council. 29, 4 (Nov. 2014), 121–130.