[1]
แสงงาม จ., ธรรมพนิชวัฒน์ ว., เลาหเพ็ญแสง ม. and พยัคฆเรือง ส. 2015. ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด. Thai Journal of Nursing Council. 30, 1 (Jun. 2015), 86–98.