[1]
จันทร์นพคุณ จ. and ศุภปีตีพร ศ. 2015. ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 113–126.