[1]
จิรวัฒน์กุล ศ. 2015. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 5–19.