[1]
เสนะสุทธิพันธุ์ ว. and หนูคง อ. 2015. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 46–59.