[1]
อุปนิสากร ส., สมหมาย ท., วัฒนประสาน ป. and บุญรัตน์ จ. 2015. การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 86–100.