[1]
หวนศรี ก. and อิสระมาลัย แ. 2015. การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council. 30, 2 (Sep. 2015), 101–112.