[1]
สวัสดิพานิช น., เผือกเทศ ศ., สริยาภรณ์ อ. and เชาวน์เมธากิจ ช. 2016. ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย. Thai Journal of Nursing Council. 30, 3 (Jan. 2016), 39–53.