[1]
ศรีนารัตน์ น., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส. and วงษ์คงคำ เ. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. Thai Journal of Nursing Council. 30, 4 (Jan. 2016), 19–31.