[1]
ธีรชิตกุล จ., นาคะ ข. and บุญพัฒน์ ป. 2013. การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา. Thai Journal of Nursing Council. 27, 2 (Jan. 2013), 134–147.