[1]
เอี่ยมจันทร์ประทีป ส., แซ่เซี้ย ว. and คู่พันธวี เ. 2013. ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013), 77–90.