[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2013. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 27, 3 (Jan. 2013).