[1]
อรรจน์สาธิต พ., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท. and เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. 2016. ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง. Thai Journal of Nursing Council. 31, 3 (Nov. 2016), 110–120.