[1]
รัตนมงคล ช., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท. and ไอรมณีรัตน์ เ. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. Thai Journal of Nursing Council. 31, 3 (Nov. 2016), 97–109.