[1]
ราชวงศ์ ว., ฉายพุทธ ป., กิมปี ส. and เอี่ยมวนานนทชัย น. 2013. ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council. 28, 1 (Jun. 2013), 34–48.