[1]
นิ่มทัศนศิริ อ., ฉายพุทธ ป., โตสิงห์ อ. and สนั่นศิลป์ ว. 2013. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง. Thai Journal of Nursing Council. 28, 1 (Jun. 2013), 111–123.