[1]
แก้วแสง พ. and อิสระมาลัย แ. 2017. การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Nursing Council. 32, 3 (Nov. 2017), 91–103.