[1]
มหาพรหมท., Monkong, S. and Wongvatunyu, S. 2017. ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council. 32, 3 (Nov. 2017), 50-65.