(1)
หมื่นรังษี จ.; ธงชัย ฉ.; สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. TJNC 2013, 28, 30-43.