(1)
พิมพาสารป.; วิโรจน์รัตน์ว.; จิตรมนตรีน. Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults With Heart Failure. TJNC 2018, 33, 103-115.