(1)
คุณกิตติว. ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช. TJNC 1, 28, 121-133.