(1)
ธนอมรพงศ์ ช.; กิมปี ส.; ฉายพุทธ ป.; วงษ์คงคำ เ.; เกษกุล ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. TJNC 2014, 29, 67-81.