(1)
กิจศรีไพศาลศ.; พันธุ์กสิกรป. Glaucoma Patients’ Adherence to Therapy: Qualitative Research. TJNC 2019, 34, 19-33.