(1)
เก่งเขตกิจ บ.; ระเบียบ เ.; เอี่ยมรักษา ส. การตรวจเต้านมในสตรีไทย. TJNC 2012, 15, 55.