(1)
อรัญดร ข.; เชื้อประไพศิลป์ อ.; โพธิโกสุม ไ. ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. TJNC 2012, 20, 44.