(1)
หนูคง อ. การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน. TJNC 2012, 22, 32.