(1)
มโนการ ช.; อ่วมตานี อ. การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. TJNC 2012, 22, 57.