(1)
ส่งวัฒนา ป.; พุทธรัตน์ อ. ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. TJNC 2012, 22, 72.