(1)
เก่งเขตกิจ บ.; ระเบียบ เ.; เอี่ยมรักษา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย. TJNC 2012, 14, 24.