(1)
เสงี่ยม เ.; สินธุ ศ. โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด. TJNC 2012, 15, 66.