(1)
หนุเจริญกุล ส. สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. TJNC 2012, 16, 1.