(1)
มิตกิตติ ร.; วัชรินทร์ยานน์ ก.; แดงเปี่ยม ช. ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10. TJNC 2012, 16, 37.