(1)
พงศ์ถาวรกมล ค.; ฉัตรชัยสุชา ส.; สมจิตประเสริฐ พ. ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี. TJNC 2012, 16, 84.