(1)
พงศ์ถาวรกมล ค.; ฉัตรชัยสุชา ส. รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี. TJNC 2012, 18, 1.