(1)
บูรณะเรืองโรจน์ส.; เกษมกิจวัฒนาส.; กีรติวิทยานันท์ณ.; พงศ์ถาวรกมลค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. TJNC 1, 21, 46.