(1)
บูรณะเรืองโรจน์ ส.; เกษมกิจวัฒนา ส.; กีรติวิทยานันท์ ณ.; พงศ์ถาวรกมล ค. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. TJNC 2012, 21, 46.