(1)
คงบุญ ส.; สมประเสริฐ ช.; เกษมกิจวัฒนา ส. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. TJNC 2012, 21, 62.