(1)
เฉลิมพิชัย ท.; รติธร เ.; เสรีเสถียร เ.; บริบูรณ์หิรัญสาร ด. อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. TJNC 2012, 23, 48.