(1)
พานชูวงศ์ ธ.; อุทริยะประสิทธิ์ เ.; กิมปี ส.; สัตยวิวัฒน์ ว. ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. TJNC 2012, 23, 60.