(1)
พวงจำปา ส.; นันทชัยพันธ์ พ.; ธงชัย ฉ. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน. TJNC 2012, 23, 40.